Logo Het Palet

Logo Het Palet
Basisschool Het Palet

vrijdag 3 februari 2012

Gebruikte bronnen

Hoofdstuk 4 van het onderzoek gaat over literatuur, vandaar de nummering. Hieronder een overzicht van alle bronnen die voor het onderzoek zijn gebruikt en dienen als achtergrondinformatie.

4.1       Brouwer, T., & Van Graft, M. (2003). Taal in andere vakken: verrijken of ver-reiken? Enschede: SLO.
4.2       Duggan, S., & Gott, R. (2002). What sort of science education do we really need? International Journal of Science Education
4.3       Dyasi, H. (2000). What children gain by learning through inquiry. In National Science Foundation (NSF)
4.4       Eijkeren, M. (2002) ‘Zicht op leergebieden’, Baarn: HBUitgevers.
4.5       Expertgroep Wetenschap en Techniek Basisonderwijs (2005). Visie op wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
4.6       Fisser, P. H. G. (2009). Onderzoeksprogramma kenniscentrum wetenschap & techniek basisonderwijs. Regio Oost Nederland (KWTO). Enschede: Universiteit Twente.
4.7       Graft, M. & Kemmers, P. (2007) ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek’. Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.
4.8       Harlen, W. (2001). Research in primary science education. Journal of Biological Education.
4.9       Haury, D. L. (2002). Learning Science Through Design.
4.10    Janssen, F. J. J. M. (1999). Ontwerpend leren in het biologieonderwijs. Academisch proefschrift. Utrecht: Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen.
4.11    Jarvis, T., & Pell, A. (2005). Factors Influencing Elementary School Children’s Attitudes toward Science before, during, and after a Visit to the UK National Space Centre. Journal of Research in Science Teaching.
4.12    (uit naam van) Laevers, F. (2010) ‘Ingenieurs in de maak, het begint in de kleuterschool!’ Leuven: K.U.
4.13    Leergebied ‘Oriëntatie op Jezelf en de Wereld’, afkomstig van SLO.
4.14    Manlove, S., Lazonder, A. W., & De Jong, T. (2006). Regulative support for    collaborative scientific inquiry learning. Journal of Computer Assisted Learning,
4.15    Millar, R., Leach, J., & Osborne, J. (2000). Improving science education. Buckingham: Open University Press.
4.16    Simmelink, E. M. (2008). TEAM - Project & Attitudeverandering. Literatuurstudie bacheloronderzoek. Enschede: Universiteit Twente.
4.17    Simons, R. J. (1994). Zelfstandig kunnen leren. Heerlen: Mesoconsult.
4.18    Syh-Jong, J. (2007). A study of students' construction of science knowledge: talk and writing in a collaborative group. Educational Research.
4.19    Technolopis vragenboekje volwassenen (2010), Mechelen: Technopolis.
4.20    Van der Rijst, R. M. (2007). De zes aspecten van een Wetenschappelijke Onderzoekende houding. Leiden: ICLON - Leiden University Graduate School of Teaching.
4.21    Venelaas L. (2009). ‘De rol van leraren tijdens Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) bij Natuur en Techniek in het Primair Onderwijs, de ontwikkeling van een observatie-instrument voor leraargedrag.’ Enschede: SLO.
4.22    Vermunt, J. D., & Verloop, N. (1999). Congruence and friction between learning and teaching. Learning and Instruction.

Verder is gebruik gemaakt van de expertise van de domeinexpert techniek op de Fontys PABO Eindhoven en de informatie die vanuit WetenPunt verkrijgbaar is

Geen opmerkingen:

Een reactie posten