Logo Het Palet

Logo Het Palet
Basisschool Het Palet

zondag 5 februari 2012

Voorbeeldles Ontwerpend Leren

Voorbereiding: wanneer je het misconcept van de sneeuwpop wilt gebruiken, is het handig dat het vriest en er sneeuw ligt buiten.

Introductie (5 min): u legt uit wat een misconcept is. Dat is iets dat in eerste instantie logisch klinkt, zoals: ‘hoe dichter je bij de zon komt, hoe warmer het wordt’. Daar zullen de meesten het mee eens zijn. Maar toch ligt er op de hoogte bergtoppen (die het dichtst bij de zon zouden zitten) eeuwige sneeuw. Dat verschijnsel is te verklaren middels luchtdichtheid. Uiteindelijk komt het erop neer dat de eerder genoemde stelling pas geldt buiten de ozonlaag.
1.      Probleem constateren (5 min.): leerlingen kiezen in groepjes één van de drie misconcepten uit de PowerPoint (te vinden op de blog). Het ene groepje gaat zicht bezighouden met zware en minder zware bungeejumpers, een ander groepje houdt zicht bezig met het effect dat een jas op een sneeuwpop heeft en het laatste groepje gaat onderzoeken of de hoeveelheidwater afneemt bij koken. In de PowerPoint worden steeds drie aannames gedaan over het onderwerp. Één of twee kloppen. Dat is het probleem dat opgelost moet worden: wie heeft er gelijk en waarom.
2.      Verkennen (10 min.): leerlingen lezen de verklaringen en gebruiken hun eigen referentiekader om de discussie aan te gaan. Het is niet erg wanneer ieder groepslid een andere uitspraak ondersteunt. Op deze manier wordt duidelijk wat ze willen ontwerpen om te kijken of hun aannames kloppen of niet en waarom.
3.      Ontwerpvoorstel maken (10 min.): leerlingen proberen op een zo meetbaar mogelijke manier hun misconcept uit: ze koken water en verzamelen materialen om de hoeveelheid water te meten (vooraf en achteraf), ze maken een sneeuwpop of nemen iets dat bevroren is in een bevroren omgeving, zoals de diepvries en zorgen voor isolatiemateriaal zoals een jas of ze gebruiken een zwaar en minder zwaar voorwerp aan elastieken die van een verhoging geduwd kunnen worden en iets om de snelheid en het dode punt te meten (eventueel wordt dit gefilmd en in slow motion afgespeeld).
4.      Ontwerpvoorstel uitvoeren (15 min.): leerlingen verzamelen materialen en zetten alles klaar. De leerlingen zorgen ervoor dat alles goed meetbaar is en dat eerlijke conclusies op basis van de gegeven kunnen worden gemaakt. De leerkracht bewaakt dit proces.
5.      Testen en uitvoeren (10 min., de sneeuwpop moet een dag later nogmaals bekeken worden): het product wordt getest op werking en eisen waaraan het moet voldoen. Leerlingen noteren alle gegevens en voeren de test eventueel meerdere malen uit in verschillende of dezelfde omstandigheden. Na afloop trekken ze conclusies over wat ze geobserveerd hebben.
6.      Presenteren/communiceren (10 min.): de leerlingen hebben andere leerlingen en de leerkracht verteld weke behoefte er was, voor welke oplossing ze hebben gekozen en hoe het product werkt. Dit kan tijdens een klassengesprek, maar ook in presentatievorm.
7.      Verdiepen (? min.): leerlingen proberen de misconcepten uit met andere condities, bedenken zelf een nieuw misconcept of maken een definitie van het door hen onderzochte misconcept/verschijnsel.
Afsluiting (5 min.): de leerkracht vat de leerwinst samen en benadrukt dat er nog veel meer misconcepten bestaan waar zelfs volwassenen soms de mist bij ingaan. Begrippen worden herhaald en toegelicht en eventueel vertellen enkele leerlingen hun mening of leerwinst over deze les.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten