Logo Het Palet

Logo Het Palet
Basisschool Het Palet

dinsdag 5 juni 2012

Evaluatie

Tijdens het afsluitende etentje onder de deelnemende basisscholen en diens sponsoren is de excursie geëvalueerd. Er is besloten om de excursie de komende jaren te laten doorgaan, dit initiatief is opgepakt. De locatie Technopolis blijkt ideaal voor de doelgroep en de bedoeling van de scholen. Verder zijn good practices gedeeld over techniekonderwijs. Het 'zelf laten uitvinden' (dat overigens ook een grote rol speelt bij OOL) blijkt op basisscholen een succes te zijn. Verder kwamen er interessante ideeën over echte ambachten van vroeger en het langsgaan bij bedrijven om te kijken (en proberen?) hoe het in de praktijk werkt. Tijdens het gezellige en heerlijke etentje heb ik ook mijn onderzoek over OOL met resultaten gepresenteerd. In mijn presentatie is ook een evaluatie van de excursie opgenomen, door 4 leerlingen van Het Palet. Dit filmpje geeft goed weer hoe de kinderen de excursie ervaren hebben en is te vinden op de site van Het Palet.

De basis voor een netwerk is gelegd, er zijn namelijk veel ervaringen en methodieken uitgewisseld. We hopen dat de excursie volgend jaar minstens zo succesvol is als nu en het netwerk alleen maar groter mag worden. Nogmaals bedankt voor de deelname en de sponsoring!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten